Regulamin Catalogue of the Year

 

Catalogue Of The Year

§ 1

Do Konkursu CATALOGUE OF THE YEAR mogą być zgłaszane Katalogi wystawców targów RemaDays Warsaw 2017.

§2

Katalogi będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3

1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

- dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 22 stycznia 2017 r.

- opłata za udział w Konkursie wynosi 300,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT.

- dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC Inter Media Sp. z o.o. w terminie do 22 stycznia 2017 r.

2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu

3. W przypadku wycofania zgłoszenia Katalogu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

4. Katalog zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 15 lutego 2017 roku do godziny 9.00

§4

1. Katalogi są prezentowane w kolejności zgłoszeń.

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są Medale za CATALOGUE OF THE YEAR dokonują zwiedzający targi.

§5

Zgłoszony do Konkursu Katalog nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6

Każdy zgłoszony do Konkursu Katalog może być wyróżniony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7

1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC Inter Media Sp. z o.o. informuje zgłaszających Katalog do Konkursu o wyróżnieniu Katalogu w tym samym dniu.

3. Medal CATALOGUE OF THE YEAR wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC Inter Media Sp. z o.o.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów.

§8

1. Listę nagrodzonych Katalogów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których Katalog został nagrodzony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych Katalogach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego Katalogu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

 §9

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Adres targów:

WARSAW EXPO NADARZYN
AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D

13 edycja RemaDays Warsaw, 15-17.02.2017

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

15-16 lutego 2017 od 9.30 do 18.00

17 lutego 2017 od 9.30 do 16.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości reklamowej - spotkajmy się w Nadarzynie!